Transport a Gospodarka 2015

18 maja w Ministerstwie Gospodarki w Warszawie odbyła się II edycja konferencji Transport a Gospodarka. W trakcie spotkania prelegenci i zebrani goście dyskutowali m.in. O innowacyjnym transporcie publicznym, partnerstwie publiczno-prywatnym, a także roli branży lotniczej w polskiej gospodarce.
Uczestników spotkania przywitał Dariusz Kostrzębski, prezes KOW, wydawcy „Kuriera Kolejowego” i organizatora wydarzenia.

– Dzisiejsze spotkanie to doskonała okazja do wymiany doświadczeń i wiedzy, budowania relacji między branżą transportową a przedstawicielami przedsiębiorców z wielu dziedzin sfery gospodarczej – zaznaczył Dariusz Kostrzębski. – W pierwszej edycji konferencji, która funkcjonowała jeszcze pod nazwą Kolej a Gospodarka rozmawialiśmy m.in. o znaczeniu transportu szynowego dla gospodarki, warunkach prowadzenia tego biznesu oraz rozwoju infrastruktury kolejowej. W toku późniejszych dyskusji szereg argumentów skłonił nas do ujęcia zagadnienia w dużo szerszym kontekście – dodał prezes KOW.

Integracja w erze niepewności

W transporcie i infrastrukturze zachodzą dynamiczne zmiany, dlatego tak ważne jest tworzenie platform, dzięki którym można zacieśniać relacje między różnymi gałęziami transportu i podmiotami gospodarczymi. – Mam nadzieję, że nasza konferencja stanie się takim miejscem i na stałe wpisze się w kalendarz wydarzeń transportowo-gospodarczych – stwierdził Dariusz Kostrzębski.

Tak, jak w ubiegłym roku, wiele miejsca poświęcono kolei, jednakże nie zabrakło nowych tematów, takich jak rola transportu lotniczego w gospodarce. Zdaniem uczestników panelu poświęconemu temu tematowi, znaczenie branży lotniczej jest wciąż niedoceniane. Tymczasem inwestycje w rozwój siatki połączeń lotniczych przyczyniają się nie tylko do tworzenia nowych miejsc pracy, ale i do wzrostu PKB. Według rozmaitych danych port obsługujący ok. miliona pasażerów rocznie generuje blisko tysiąc miejsc pracy wokół lotniska m.in. w sektorze usług, transportu.

– Z kolei dane ACI Europe pokazują, że transport lotniczy przynosi ok. 15 mld euro przychodu dla polskiej gospodarki – przypomina Paweł Zgrajek, naczelnik Wydziału Statystyk i Analiz Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Transport napędza wzrost

Gościem honorowym konferencji był Janusz Piechociński, wicepremier i minister gospodarki, który zaznaczył, że Polska potrzebuje nowoczesnej infrastruktury, która kreuje zjawiska gospodarcze i przyciąga nowych inwestorów. Szef resortu gospodarki podkreślił, że efektywnie funkcjonujący system transportowy sprzyja budowaniu wzrostu gospodarczego całego kraju. – Analiza procesów zachodzących w ostatnich latach prowadzi do wniosku, że w Polsce istnieje potrzeba stworzenia spójnego i sprawnie funkcjonującego systemu transportowego, zintegrowanego z systemem europejskim i globalnym – dodał.

Odnosząc się do transportu szynowego stwierdził, że jego przyszłość zależy od ściślejszej współpracy z gospodarką. – Kolej w ujęciu tradycyjnym nie jest tym, czego oczekuje w szczególności obecny przemysł. Jesteśmy uczestnikami globalnego rynku, który wszedł w erę wielkiej światowej niepewności. Cechą charakterystyczną naszych czasów są kryzysy gospodarcze. One będą zawsze, pytanie tylko kiedy i gdzie wystąpią. W związku tym powinno nam przyświecać hasło: zawsze bądź gotowy na zmiany – powiedział Janusz Piechociński i dodał, że o miejscu kolei w gospodarce powinno mówić się częściej i dogłębniej.

Nowe formy rywalizacji

– Wygasa era konkurencji niskimi cenami i marżą. Musimy uczyć się nowej formy rywalizacji poprzez współpracę. Sektor kolejowy wymaga większej elastyczności, zintegrowanego i zorganizowanego współdziałania wielu gałęzi transportu i podmiotów gospodarczych. Trzeba pamiętać, że kolej najpóźniej się ożywia, kiedy przychodzi koniunktura. Z tego względu wymaga dużego wyczulenia na zmienne tendencje gospodarcze, które determinują jej rozwój – zaznaczył wicepremier.

Zdaniem Piechocińskiego, szansą dla transportu szynowego jest systematyczny wzrost przeładunków kontenerów w polskich portach, a ograniczeniem spadek przewozów węgla. Potencjalną korzyść dla kolei mogą przynieść też inwestycje w sektorze hutniczym, który wytwarza m.in. blachy dla przemysłu samochodowego. Do tego jednak niezbędny jest dobry stan infrastruktury, powiązanie sieci transportowych z ośrodkami przemysłowymi oraz wysoka jakość usług logistycznych.

– Najciekawsze inwestycje w Europie są przyciągane przez obszar zlokalizowany w trójkącie Berlin – Kraków – Warszawa. To tu chcą się lokować nowe firmy, korzystać nie tylko z taniej siły roboczej, ale przede wszystkim najniższych kosztów logistycznych i najlepszej obsługi transportowej. Każdy duży inwestor, który potrzebuje zaopatrzenia dla własnej produkcji, żąda bocznicy kolejowej i połączenia z węzłem autostradowym. Tutaj to znajdzie. To są nasze atuty – podkreślił wicepremier. – Dlatego cieszę się z takiego spotkania jak konferencja Transport a Gospodarka, bo integruje ono branżę transportową z całą gospodarką.

Konferencja Transport a Gospodarka, która skupiła grono ekspertów i specjalistów, było okazją do kontynuowania dyskusji o szansach, barierach i wyzwaniach stojących przed sektorem transportu. Podczas tegorocznej edycji wydarzenia, kontynuowane były rozpoczęte w ubiegłym roku podczas konferencji Kolej a Gospodarka, kwestie rozwoju specjalnych stref ekonomicznych. Poruszono także nowe tematy, związane z rolą branży lotniczej w polskiej gospodarce, partnerstwem publiczno-prywatnym czy innowacyjnymi rozwiązaniami w transporcie publicznym. Rozmawiano również o czołowych firmach i przedsiębiorcach z branży.