Program 2016

9 czerwca 2016 r.

11:30 Odjazd autokaru z uczestnikami wizyt w hutach spod hotelu Pogoria Residence
12:00 – 13:30 Wizyta studyjna – Huta Bankowa (dla gości honorowych)
14:00 – 17:00 Wizyta studyjna – Huta ArcelorMittal (dla gości honorowych)
18:00 – 21:00 Kolacja – wieczór kooperacyjny (casual)
10 czerwca 2016 r.
Pogoria Residence, Dąbrowa Górnicza
09:00 – 09:30 Uroczyste otwarcie

 • Dariusz Kostrzębski, Prezes Zarządu KOW Sp. z o.o.
 • Witold Słowik, Podsekretarza Stanu Ministerstwo Rozwoju
 • Zbigniew Podraza, Prezydent Dąbrowy Górniczej
09:30 – 10:30 PANEL I
Górnośląski Okręg Przemysłowy a gospodarka kraju
Rola, problemy, perspektywy rozwoju.
Paneliści:

 • Witold Słowik, Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju
 • Jarosław Zagórowski, Prezes Zarządu Huta Bankowa Sp. z o.o.
 • Mirosław Bubel,  Wiceprezes, Członek Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
 • Andrzej Barczak, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
 • Tadeusz Koperski, Prezes Zarządu Haldex S.A. (spółka zrzeszona w Polskim Związku Producentów Kruszyw)
10:30 – 11:30 PANEL II
Transport kolejowy podporą przemysłu ciężkiego
Struktura sieci kolejowej okręgu śląskiego, symbioza transportu kolejowego i samochodowego, perspektywy rozwoju transportu intermodalnego, centra logistyczne.
Paneliści:

 • Jarosław Kołodziejczyk, Członek Zarządu PKP S.A.
 • Andrzej Pawłowski, Wiceprezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 • Paweł Pucek, Członek Zarządu DB Cargo Polska S.A.
 • Jakub Majewski, Prezes Fundacji ProKolej
 • Zbigniew Szafrański, Instytut Kolejnictwa
 • Witold Bawor, Członek Zarządu PKP Cargotabor Sp. z o.o.
 • Paweł Buczak, Certyfikacja Infrastruktury Transportu
 • Adam Pecho, Prezes Zarządu SSK Rail Sp. z o.o.
 • Aleksander Drzewiecki, Dyrektor Oddziału Terenowego w Katowicach, Urząd Transportu Kolejowego
11:30 – 12:00 Przerwa kawowa
12:00 – 13:00 PANEL III
Rozwój gospodarczy Śląska a rozwój społeczny

Paneliści:

 • Zbigniew Podraza, Prezydent Dąbrowy Górniczej
 • dr hab. inż., prof. nzw. Kazimierz Kłosek, Politechnika Śląska
 • Grzegorz Jaszczura, Radny Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
 • Dawid Kmiotek, Asystent Posła Roberta Warwasa
13:00 – 14:00 PANEL IV
Komunikacja pasażerska – wpływ na rozwój Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego
Symbioza transportu autobusowego, tramwajowego, trolejbusowego oraz kolejowego.
Paneliści:

 • Witold Słowik, Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju
 • Wojciech Dinges, Prezes Zarządu Koleje Śląskie Sp. z o.o.
 • Tadeusz Freisler, Prezes Zarządu Tramwaje Śląskie S.A.
 • Mariusz Orliński, Ślązak, Zapiór i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych
 • Rektor Prof. dr hab. Robert Tomanek, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. inż. Marek Sitarz Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
 • dr inż. Paweł Sobczak Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
14:00 – 15:00 Lunch

Moderator:
Tomasz Krawczyk – IT Logistics, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu na każdym etapie realizacji wydarzenia.