O konferencji

Organizowana po raz kolejny przez KOW Sp. z o.o. konferencja Transport a Gospodarka na stałe wpisała się w kalendarz polskiej branży transportowej. Wydarzenie to, co roku skupia przedstawicieli rządu, władz samorządowych oraz przedsiębiorstw związanych z sektorem kolejowym, drogowym i lotniczym.

Głównym celem przyświecającym uczestnikom wydarzenia jest analiza wpływu sektora transportowego na wzrost gospodarczy kraju, a także wypracowanie rekomendacji niezbędnych, strategicznych działań warunkujących dalszy rozwój zarówno tej branży, jak i polskiej gospodarki.

Konferencja jest także okazją do zwrócenia uwagi na te przedsiębiorstwa, których strategia działalności jest doskonałym przykładem wpisania się w aktualne i przyszłe potrzeby rynku – zarówno w perspektywie makro, jak i mikro ekonomicznej, a tym samym wpływu na kierunek jego rozwoju i obustronne korzyści.

Dotychczas tematyka konferencji dotyczyła kwestii wpływu transportu na gospodarkę w skali ogólnopolskiej. Inspirowani konkretnymi zjawiskami, postanowiliśmy tegoroczną edycję zawęzić do konkretnej części kraju, biorąc tym razem za przykład województwo śląskie, jako centrum nowoczesnych technologii i jeden z najbardziej atrakcyjnych regionów inwestycyjnych w Polsce.

Nie bez znaczenia przy tym wyborze jest również fakt, usytuowania województwa śląskiego na przecięciu szlaków transeuropejskich, a tym samym wzmożony ruchu towarowy, sprzyjający rozwojowi wszystkich gałęzi transportu.